ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Δωρεάν Θεματικές Ενότητες e-learning Επιμόρφωσης
στις Ψηφιακές Δεξιότητες

Φορέας Επιμόρφωσης:

Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (E-Learning)
του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

e-learning